ALANLAR

 

GENEL ALANLAR

Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar

Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler

Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler

 

SPESİFİK ALANLAR

Millî Güvenlik Politikası, İç ve Dış Kapasite İnşası

Savunma Sanayi Hedefleri | NATO’nun Yeni Güvenlik Konsepti ve Türkiye

Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi

Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayii Politikaları

Çok Boyutlu Türk Dış Politikasında Savunma Sanayiinin Rolü

Savunma Sanayiinde İnsan Kaynağı Planlaması

Savunma Sanayiinde Uluslararası İş Birliği Politikaları

Güvenlik ve Savunmada İki Olgu: Yumuşak Güç İnşası | Nükleer Enerji ve Nükleer Güvenlik

Milli Güvenlik: Bilim, Teknoloji ve Endüstri

Türkiye’nin AB Üyelik Perspektifi ve Güvenlik Konsepti

 

SEKTÖR PAYDAŞLARI

Özel Güvenlik

Eğitim | AR-GE ve Mühendislik | Elektronik - Yazılım

Hava - Kara - Deniz Araçları

Silah - Mühimmat | Giyim - Kuşam | Malzeme - Kalıp - Parça

Yapı - Yapısal

Lojistik

 

YUKARI