KONFERANS

İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI ( 201520162017201820192020 - 2021 )

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal, uluslararası güvenlik konularının ve küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarının her yıl farklı bir gündemle tartışılacağı Konferans; İstanbul merkezli olarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda, tarihî ve güncel referansları ile İstanbul’un; yeni şekillenen dünyayı anlamak için ilham kaynağı olması, bu çerçevede entelektüel birikimi ve Doğu - Batı tecrübesi ile de Türkiye’nin küresel akil rol üstlenmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Yumuşak ve sert güç, yeni sektörel diplomasi ve güvenlik kanalları, güç ve adalet inşası, “mikro-milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezlik” rekabet parametreleri ile şekillenen yeni devlet doğası ve değişen uluslararası sistem ve yükselen ve orta ölçekli güçlerin yeni uluslararası düzendeki yeri ve politikaları İstanbul Güvenlik Konferansı’nın bundan sonraki yıllarda da tartışma konuları olmaya devam edecektir.

 

 

YUKARI