AMAÇ

 

Güvenlik ve savunma alanlarında uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasına; savunma sanayii altyapısının geliştirilmesine, dışa bağımlılıkların azaltılmasına, ölçek ekonomisine ulaşılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, risklerin paylaşılmasına, rekabet üstünlüğü sağlanmasına, hedef pazarlara girilmesine, yeni teknolojilere erişilmesine, yönetsel sinerji yaratılmasına, teknolojik yordam ve yetenek seviyesinin yükseltilmesine önemli katkılar sunulması doğrultusunda; paydaşlarla birlikte dengeli bir büyüme stratejisi ve bölgesel/küresel işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Enstitü’nün, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı karşılamada önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmektedir.

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü; Türkiye ile işbirliği yapan ve aday ülkelere dair periyodik stratejik raporlar hazırlayacak; resmî düzeyde ve kamu diplomasisi içinde gerçekleştirilmesi istenen aksiyon ve etkinliklere dair araştırma - değerlendirme - enformasyon - koordinasyon - organizasyon - iletişim - raporlama desteği sağlayacak; savunma ve güvenlik uzmanlarının görüşlerinden daha etkin biçimde istifade edecek; kriz dönemlerinde üreteceği acil durum değerlendirme raporlarını ilgili merciler ile paylaşacaktır.

 

YUKARI